On the optimum catalyst for structure sensitive heterogeneous catalytic reactions

Dmitry Yu. Murzin*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”On the optimum catalyst for structure sensitive heterogeneous catalytic reactions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Engineering

Chemical Engineering

Agricultural and Biological Sciences

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology