On the optimum catalyst for structure sensitive heterogeneous catalytic reactions

Dmitry Yu. Murzin*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”On the optimum catalyst for structure sensitive heterogeneous catalytic reactions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi