On-line microcolumn-based dynamic leaching method for investigation of lead bioaccessibility in shooting range soils

Narender Joon, Paul Ek, Maria Zevenhoven, Leena Hupa, Manuel Miró, Johan Bobacka, Grzegorz Lisak*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

18 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”On-line microcolumn-based dynamic leaching method for investigation of lead bioaccessibility in shooting range soils”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences

Chemistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology