Observation of Mössbauer resonance line splitting caused by Rabi oscillations

I. Tittonen*, M. Lippmaa, E. Ikonen, J. Lindén, T. Katila

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

55 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Observation of Mössbauer resonance line splitting caused by Rabi oscillations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi