Nytestamentlig hermeneutik? Problem och framtidsvisioner

Kari Syreeni

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Sammanfattning

Artikeln, som baserar sig på min avskedsföreläsning vid Åbo Akademi den 14 december 2018, uppdaterar det som jag skrev om nytestamentlig eller tidigkristen hermeneutik i boken Uusi testamentti ja hermeneutiikka: Tulkinnan fragmentteja (1995). Nya forskningsområden (framför allt empirisk hermeneutik) har uppstått, andra har etablerat sig och blivit allt viktigare (t.ex. receptionhistoria).  Det bakomliggande problemet - som i praktiken inte behöver vara ett problem - är fortfarande huruvida nytestamentlig hermeneutik kan, eller ska, ses som en egenständig disciplin. 

OriginalspråkSvenska
Sidor (från-till)45–55
TidskriftTeologinen Aikakauskirja
Volym125
Nummer1
StatusPublicerad - 2020
MoE-publikationstypB1 Artikel i en vetenskaplig tidskrift

Nyckelord

  • Bible

Citera det här