Nursing under the skin: A netnographic study of metaphors and meanings in nursing tattoos

Henrik Eriksson*, Mats Christiansen, Jessica Holmgren, Annica Engström, Martin Salzmann-Erikson

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

7 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Nursing under the skin: A netnographic study of metaphors and meanings in nursing tattoos”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap