Nurse leaders’ perceptions of workload and task distribution in public healthcare: A qualitative explorative study

Mikaela Miller, Jessica Hemberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

17 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Nurse leaders’ perceptions of workload and task distribution in public healthcare: A qualitative explorative study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Nursing and Health Professions