Numerical study on the Influence of Pellet Proportion on Burden Distribution in Blast Furnace

Zhijian Zhao, Henrik Saxén, Yanjun Liu, Xuefeng She*, Qingguo Xue

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Numerical study on the Influence of Pellet Proportion on Burden Distribution in Blast Furnace”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Physics