Numerical modelling of blast furnace – Evolution and recent trends

Prakash B. Abhale, Nurni N. Viswanathan*, Henrik Saxén

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

18 Citeringar (Scopus)
426 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Numerical modelling of blast furnace – Evolution and recent trends”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Physics

Chemistry

Economics, Econometrics and Finance

Earth and Planetary Sciences