Numerical modelling of blast furnace – Evolution and recent trends

Prakash B. Abhale, Nurni N. Viswanathan*, Henrik Saxén

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Numerical modelling of blast furnace – Evolution and recent trends”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap