Numerical analysis of slot die coating of nanocellulosic materials

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

63 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Numerical analysis of slot die coating of nanocellulosic materials”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi