Numerical Analysis of Blast Furnace Hearth Drainage Based on a Simulated Hele–Shaw Model

Weiqiang Liu, Lei Shao, Henrik Saxén*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Numerical Analysis of Blast Furnace Hearth Drainage Based on a Simulated Hele–Shaw Model”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences

Engineering

Physics

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Chemistry