NRAS is unique among RAS proteins in requiring ICMT for trafficking to the plasma membrane

Ian M. Ahearn*, Helen R. Court, Farid Siddiqui, Daniel Abankwa, Mark R. Philips

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

6 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”NRAS is unique among RAS proteins in requiring ICMT for trafficking to the plasma membrane”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology