Novel methods of synthesis and wet-chemical redox analysis for magnetoresistive double-perovskite Sr2FeMoO(6-w)

T. Yamamoto, J. Liimatainen, J. Linden, M. Karppinen*, H. Yamauchi

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

46 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Novel methods of synthesis and wet-chemical redox analysis for magnetoresistive double-perovskite Sr<sub>2</sub>FeMoO(6-w)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar