Novel cationic polyelectrolyte coatings for capillary electrophoresis

Filip Duša, Joanna Witos, Erno Karjalainen, Tapani Viitala, Heikki Tenhu, Susanne K. Wiedmer*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

7 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Novel cationic polyelectrolyte coatings for capillary electrophoresis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology