Novel Amino Acid Derivatives of Quinolines as Potential Antibacterial and Fluorophore Agents

Oussama Moussaoui*, Bhadane Rajendra, Riham Sghyar, El Mestafa El Hadrami, Soukaina El Amrani, Abdeslem Ben Tama, Youssef Kandri Rodi, Said Chakroune, Outi Salo-Ahen*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Novel Amino Acid Derivatives of Quinolines as Potential Antibacterial and Fluorophore Agents”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar