Notch in mechanotransduction – from molecular mechanosensitivity to tissue mechanostasis

Oscar M. J. A. Stassen, Tommaso Ristori, Cecilia M. Sahlgren*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelVetenskapligPeer review

8 Citeringar (Scopus)

Sökresultat