Notch in mechanotransduction – from molecular mechanosensitivity to tissue mechanostasis

Oscar M. J. A. Stassen, Tommaso Ristori, Cecilia M. Sahlgren*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelVetenskapligPeer review

9 Citeringar (Scopus)
2 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat