Nordic Queer Cinema

Katariina Kyrölä, Anu Koivunen, Ingrid Ryberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragSpecialutgåvaVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Nordic Queer Cinema”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Medicine and Dentistry

Computer Science