Nordic Preschool Student Teachers’ Views on Early Writing in Preschool

Maria Magnusson, Hilde Hofslundsengen, Sofia Jusslin*, Elisabeth Mellgren, Ann-Katrin Svensson, Ria Heilä-Ylikallio, Bente E. Hagtvet

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)
19 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Nordic Preschool Student Teachers’ Views on Early Writing in Preschool”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Psychology

Nursing and Health Professions