Non-Thermal Plasma for Process and Energy Intensification in Dry Reforming of Methane

Rufat Sh. Abiev, Dmitry A. Sladkovskiy, Kirill V. Semikin, Dmitry Yu. Murzin, Evgeny V. Rebrov

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Non-Thermal Plasma for Process and Energy Intensification in Dry Reforming of Methane”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi