Nitrogen stocks and flows in an acid sulfate soil

Markku Yli-Halla*, Seija Virtanen, Kristiina Regina, Peter Österholm, Betty Ehnvall, Jaana Uusi-Kämppä

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Nitrogen stocks and flows in an acid sulfate soil”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Mark- och miljövetenskap