NIR-responsible and optically monitored nanoparticles release from electrospinning fibrous matrices

G Cao, Y Li, Y Qi, Y Qiao, J He, H Zhang, W Cui, M Zhou

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”NIR-responsible and optically monitored nanoparticles release from electrospinning fibrous matrices”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar