Next-generation business models for artificial intelligence start-ups in the healthcare industry

Ignat Kulkov*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

6 Citeringar (Scopus)
25 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Next-generation business models for artificial intelligence start-ups in the healthcare industry”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Computer Science