Negatively charged ions to probe self-assembled monolayer reorganization driven by interchain interactions

Angelo Tricase, Angela Stefanachi, Rosaria Anna Picca, Eleonora Macchia, Alessandro Favia, Francesco Leonetti, Gaetano Scamarcio, Davide Blasi*, Paolo Bollella, Luisa Torsi

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Negatively charged ions to probe self-assembled monolayer reorganization driven by interchain interactions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Material Science