NdBaFe2O5+w and steric effect of Nd on valence mixing and ordering of Fe

J. Lindén, P. Karen*

*Korresponderande författare för detta arbete

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

  8 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”NdBaFe<sub>2</sub>O<sub>5+w</sub> and steric effect of Nd on valence mixing and ordering of Fe”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Kemiska föreningar

  Ingenjörs- och materialvetenskap

  Fysik och astronomi