NBCZone: Universal three-dimensional construction of eleven amino acids near the catalytic nucleophile and base in the superfamily of (chymo)trypsin-like serine fold proteases

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)
2 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”NBCZone: Universal three-dimensional construction of eleven amino acids near the catalytic nucleophile and base in the superfamily of (chymo)trypsin-like serine fold proteases”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar