Nanotechnology-based delivery of CRISPR/Cas9 for cancer treatment

Xiaoyu Xu, Chang Liu, Yonghui Wang, Oliver Koivisto, Junnian Zhou, Yilai Shu, Hongbo Zhang*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

29 Citeringar (Scopus)
5 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Nanotechnology-based delivery of CRISPR/Cas9 for cancer treatment”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Chemistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Neuroscience