Nanostructured polymeric surfaces for biological interfaces

Emil Rosqvist*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: Typer av avhandlingarDoktorsavhandlingSamling av artiklar

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Nanostructured polymeric surfaces for biological interfaces”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Material Science

Chemistry

Physics