Nanoparticle-based inner ear delivery systems for the treatment of hearing loss

Xiaoyu Xu, Shengyi Wang, Yilai Shu, Hongbo Zhang*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)
32 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat