Nanoparticle-based inner ear delivery systems for the treatment of hearing loss

Xiaoyu Xu, Shengyi Wang, Yilai Shu, Hongbo Zhang*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)
32 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Nanoparticle-based inner ear delivery systems for the treatment of hearing loss”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Chemistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Chemical Engineering

Neuroscience