Nanoparticle-based inner ear delivery systems for the treatment of hearing loss

Xiaoyu Xu, Shengyi Wang, Yilai Shu, Hongbo Zhang*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

30 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Nanoparticle-based inner ear delivery systems for the treatment of hearing loss”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Agricultural and Biological Sciences

Chemistry

Material Science

Medicine and Dentistry