"... när allt detta för mig samlar sig i en enda oförglömlig syn!": Essäistik som seendet konst i Hans Ruins Gycklare och apostlar

Forskningsoutput: Kapitel i bok/konferenshandlingKonferensbidragVetenskapligPeer review

Sammanfattning

Artikeln behandlar visuella dimensioner i Hans Ruins essäsamling Gycklare och apostlar (1934), mot bakgrund av Ruins tes om den personliga upplevelsen som nödvändig grund för insikt. Som retoriskt driven talare appellerade Ruin till sin publik med livfulla beskrivningar, och samma grepp återfinns i hans essäer. Men Ruin utvecklar bruket av det visuella till en essäistisk metod bortom det mimetiska. Visuella skildringar för in nya, kognitiva element när Ruin tolkar de konkreta synintrycken metaforiskt och symboliskt. I beskrivningar av såväl icke-verbala konstverk som mentala, inre bilder använder han sig av den litterära ekfrasens olika möjligheter. Betoningen av det kraftfullt visuella, aktualiserar gränserna för vad som kan uttryckas språkligt. Bilden – i den dubbla betydelsen synintryck och metafor – ersätter logisk argumentation och skapar därigenom en fruktbar spänning i texten, vilken motsvarar Adornos tanke om hur den kritiska essän ”koordinerar elementen i stället för att underordna dem”.
OriginalspråkOdefinierat/okänt
Titel på gästpublikationLitteratur inter artes
RedaktörerUnni Langås, Karin Sanders
FörlagPortal forlag
Sidor153–169
ISBN (tryckt)978-82-8314-071-2
StatusPublicerad - 2016
MoE-publikationstypA4 Artikel i en konferenspublikation
EvenemangInternational Association of Scandinavian Studies - International Association of Scandinavian Studies
Varaktighet: 5 aug 20149 aug 2014

Konferens

KonferensInternational Association of Scandinavian Studies
Period05/08/1409/08/14

Nyckelord

  • Hans Ruin
  • ekfras
  • essäistik
  • finlandssvensk litteratur

Citera det här