Music and Religious Change among Progressive Jews in London: Being Liberal and Doing Traditional

Forskningsoutput: Typer av avhandlingarDoktorsavhandlingMonografi

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Music and Religious Change among Progressive Jews in London: Being Liberal and Doing Traditional”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap