Mortar dating using AMS 14C and sequential dissolution: Examples from medieval, non-hydraulic lime mortars from the Åland Islands, SW Finland

Alf Lindroos*, Jan Heinemeier, Åsa Ringbom, Mats Braskén, Árny Sveinbjörnsdóttir

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

89 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Mortar dating using AMS 14C and sequential dissolution: Examples from medieval, non-hydraulic lime mortars from the Åland Islands, SW Finland”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences