More than Words: Do Gendered Linguistic Structures Widen the Gender Gap in Entrepreneurial Activity?

Diana Hechavarria, Siri Terjesen, Pekka Stenholm, Malin Brännback, Stefan Lång

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

  37 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”More than Words: Do Gendered Linguistic Structures Widen the Gender Gap in Entrepreneurial Activity?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Social Sciences

  Computer Science

  Economics, Econometrics and Finance