Morale in old age and its association with sociodemographic, social, and health-related factors in different age groups

Marina Näsman, Johan Niklasson, Jan Saarela, Mikael Nygård, Birgitta Olofsson, Yngve Gustafson, Fredrica Nyqvist

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)
12 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Morale in old age and its association with sociodemographic, social, and health-related factors in different age groups”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap