Mono- and Bimetallic Ni−Co Catalysts in Dry Reforming of Methane

Xuliang Zhang, Zuzana Vajglova, Päivi Mäki-Arvela, Markus Peurla, Heikki Palonen, Dmitry Yu Murzin*, Svetlana A. Tungatarova, Tolkyn S. Baizhumanova, Yermek A. Aubakirov

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

4 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Mono- and Bimetallic Ni−Co Catalysts in Dry Reforming of Methane”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Engineering

Material Science