Molecularly Imprinted Synthetic Antibodies: From Chemical Design to Biomedical Applications

Jingjing Xu, Haohan Miao, Jixiang Wang, Guoqing Pan

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelVetenskapligPeer review

38 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Molecularly Imprinted Synthetic Antibodies: From Chemical Design to Biomedical Applications”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar