Molecular-level interactions of an azopolymer and poly(dodecylmethacrylate) in mixed Langmuir and Langmuir-Blodgett films for optical storage

Lucinéia F. Ceridório, Débora T. Balogh, Luciano Caseli, Marcos R. Cardoso, Tapani Viitala, Cleber R. Mendonça, Osvaldo N. Oliveira*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

12 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Molecular-level interactions of an azopolymer and poly(dodecylmethacrylate) in mixed Langmuir and Langmuir-Blodgett films for optical storage”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry