Molecular and nanoscale engineering of porous silica particles for drug delivery

Jessica Rosenholm, Jixi Zhang

Forskningsoutput: Kapitel i bok/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

4 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Molecular and nanoscale engineering of porous silica particles for drug delivery”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science