Modelling of the interaction of kinetics and external transport phenomena in structured catalysts: The effect of reaction kinetics, mass transfer and channel size distribution in solid foams

Tapio Salmi*, Vincenzo Russo, Adriana Freites Aguilera

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

5 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Modelling of the interaction of kinetics and external transport phenomena in structured catalysts: The effect of reaction kinetics, mass transfer and channel size distribution in solid foams”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Engineering

Chemical Engineering

Chemistry