Modelling of kinetic and transport effects in aldol hydrogenation over metal catalysts

Tapio Salmi*, Tiina Kaisa Rantakylä, Johan Wärnå, Päivi Mäki-Arvela, Jyrki Kuusisto, Izacar Martinez

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

6 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Modelling of kinetic and transport effects in aldol hydrogenation over metal catalysts”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar