Modelling of citral hydrogenation kinetics on an Ni/Al2O3 catalyst

Lasse Pekka Tiainen*, Päivi Mäki-Arvela, Tapio Salmi

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

16 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Modelling of citral hydrogenation kinetics on an Ni/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> catalyst”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap