Modelling of catalyst deactivation in liquid phase reactions: Citral hydrogenation on Ru/Al2O3

Lasse Pekka Tiainen*, Päivi Mäki-Arvela, Ahmad Kalantar Neyestanaki, Tapio Salmi, Dmitry Yu Murzin

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

19 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Modelling of catalyst deactivation in liquid phase reactions: Citral hydrogenation on Ru/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi