Modelling BitTorrent-like Streaming Piece Selection with Event-B

Petter Sandvik*, Kaisa Sere, Marina Walden

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: Kapitel i bok/konferenshandlingKonferensbidragVetenskaplig

Filter
Slutfört

Sökresultat