Modelling approaches for optimization of integrated regional energy systems

Forskningsoutput: Typer av avhandlingarDoktorsavhandlingSamling av artiklar

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Modelling approaches for optimization of integrated regional energy systems”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap