Modeling of Sulfided Zinc Titanate Regeneration in a Fluidized-Bed Reactor. 2. Scale-Up of the Solid Conversion Model

J. T. Konttinen*, C. A. P. Zevenhoven, M. M. Hupa

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

15 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Modeling of Sulfided Zinc Titanate Regeneration in a Fluidized-Bed Reactor. 2. Scale-Up of the Solid Conversion Model”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Engineering

Chemistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Chemical Engineering

Physics