Model structures of α-2 adrenoceptors in complex with automatically docked antagonist ligands raise the possibility of interactions dissimilar from agonist ligands

Henri Xhaard, Tommi Nyrönen, Ville-Veikko Rantanen, Jori O. Ruuskanen, Jonne Laurila, Tiina Salminen, Mika Scheinin, Mark S. Johnson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

29 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Model structures of α-2 adrenoceptors in complex with automatically docked antagonist ligands raise the possibility of interactions dissimilar from agonist ligands”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Neuroscience

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology