Model-based testing using UML activity diagrams: A systematic mapping study

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelVetenskapligPeer review

8 Citeringar (Scopus)
176 Nedladdningar (Pure)
Filter
Slutfört

Sökresultat